Statistika řešených přestupků 8.2.2016 – 14.2.2016

Doprava:    104
Veřejný pořádek:    44
Občanské soužití:    6
Přestupky proti majetku:    1
Vyhlášky a nařízení obce:    38
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    1
Podezření z trestného činu:    3

Celkem:    197

Způsob řešení
Domluva:    59
Bloková pokuta:    131
Předáno správnímu orgánu:    3
Předáno Policii ČR :   4

Celková výše uložených pokut:    59.100,- Kč