Statistika řešených přestupků 8.5. – 14.5.2017

Doprava: 55
Veřejný pořádek: 7
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 0
Vyhlášky a nařízení obce: 10
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 73

Způsob řešení
Domluva: 17
Bloková pokuta: 49
Předáno správnímu orgánu: 6
Předáno Policii ČR : 1

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 136

Celková výše uložených pokut: 17.000,-