Statistika řešených přestupků 9.5.2016 – 15.5.2016

Doprava: 22
Veřejný pořádek: 20
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 9
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 55

Způsob řešení
Domluva: 13
Bloková pokuta: 42
Předáno správnímu orgánu: 0
Předáno Policii ČR : 0

Celková výše uložených pokut: 52.600,- Kč