Strážníci opět besedovali se seniory

MP Děčín - Strážníci opět besedovali se senioryDalší cyklus přednášek zaměřených na seniory ukončili strážníci děčínské městské policie. Během přednášek oslovili více než šest set seniorů v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou nebo v klubech důchodců.

Tématem přednášek byla kriminalita páchaná na seniorech, což je stále velmi aktuální téma. Strážník Jaroslav Rychnovský, který má přednášky na starosti, během besed seniory seznámil s mnoha způsoby podvodů, které jsou na seniorech páchány, poradil, jak se v určitých situacích bránit, případně na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Všem účastníkům přednášek pak městská policie věnovala publikaci zaměřenou na toto téma. „Jde jednak o záležitosti týkající se násilné kriminality, podvodů, ale i jednání, které nemusí být přímo trestné, ale je minimálně neetické. V publikaci se tak senioři seznámí například s postupy, které používají různé firmy pořádající zájezdy spojené s prezentací zboží,“ uvedl strážník Jaroslav Rychnovský.

Přednášky navazují na cyklus besed z loňského roku, při kterých strážníci seniorům rozdávali osobní alarmy. Přístroje byly pořízeny v rámci projektu ústeckého kraje, který jejich nákup financoval. Osobní alarmy jsou praktickou pomůckou, která pomáhá chránit osobní věci před krádežemi. Městská policie jich jen v loňském roce rozdala téměř tisíc.

Přednášky s tématem kriminality a její prevence se staly nedílnou součástí práce děčínské městské policie. Určení strážníci, kteří se přednáškám věnují, uskuteční během roku několik stovek přednášek a besed ve školách základních i středních, v zájmových organizacích nebo právě v zařízeních pro seniory.