Projekt Asistent prevence kriminality

MP Děčín - Projekt Asistent prevence kriminalityJiž čtvrtým rokem lze v ulicích našeho města spatřit Asistenty prevence kriminality, kteří zpravidla ve dvojicích prochází ulicemi. Asistenti jsou pracovníky Městské policie Děčín a jedná se o tzv. ostatní zaměstnance MP, jako je např. obsluha kamerového systému. Jejich postavení je odlišné od postavení strážníka, neboť strážník disponuje zákonnými oprávněními a povinnostmi a při výkonu své profese musí v nezbytné míře zasahovat do práv a svobod občanů. Rozlišení asistenta a strážníka je vcelku snadné, neboť strážníkův stejnokroj obsahuje nezaměnitelné prvky, jako jsou nápis městská policie, odznak, služební číslo a domovenka. Asistenti žádný z těchto prvku nemají a jsou označeni nápisem Asistent prevence kriminality Děčín. „Pomocí asistentů se snažíme zvýšit dohled nad veřejným pořádkem v obci a zlepšit tak kvalitu života obyvatel Děčína“, uvedl ředitel Městské policie Děčín Marcel Horák.

Ministerstvo vnitra ČR v loňském roce spustilo projekt Asistent prevence kriminality, který navazuje na předchozí formy této aktivity, přičemž město Děčín se do projektu zapojilo a stalo se nejúspěšnějším městem v rámci ČR a získalo 10 pracovních míst na tuto pozici. Projekt je kompletně financován z prostředků Evropského sociálního fondu a město Děčín nemusí hradit mzdy asistentů, průběžné vzdělávání ani jejich pracovní pomůcky. „Pokud by o tento projekt nebyl v ČR zájem, pak by peníze z EU putovaly do jiné země EU v rámci jiných programů prevence kriminality“, uvedl administrátor projektu Tomáš Pavlík. Mimo zmíněných deseti asistentů z programu MV ČR má nyní MP Děčín ještě dva asistenty v rámci spolupráce s Úřadem práce, jejichž mzdu rovněž nehradí město Děčín.

„Stává se, že se občané dotazují, jestli jde o projekt se zaměřením na romskou menšinu a jestli je pracovní pozice asistenta určena výhradně Rómům. Není tomu tak, nejde v žádném případě o romského asistenta a v Děčíně na této pozici pracují Romové i Neromové“, dodal ředitel. Pracovní náplní asistenta je zejména dohled na pořádek a bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách. V ranních a odpoledních hodinách můžeme asistenty spatřit např. u Základní školy v Boleticích nebo v Podmoklech, kde dohlížejí na bezpečnost dětí a to nejen z pohledu bezpečné cesty do školy, ale také z důvodu předcházení konfliktů mezi dětmi samotnými. Stávalo se, že některé „silnější“ skupinky dětí šikanovaly slabší a i tomuto se daří pomocí asistentů úspěšně čelit.

S pomocí asistentů se nám více daří udržovat čistotu veřejných prostranství ve městě, zejména v boletickém sídlišti. Předpokladem úspěchu asistentů je znalost místní komunity, úzká spolupráce s touto komunitou a také osobní znalost. To jsou nezbytné základní prvky, o které se práce asistentů opírá. Asistenti nemají žádná zákonná oprávnění nad rámec práv občanů a proto prostředkem pro jejich práci je zejména umění komunikovat, vysvětlovat a poradit. V případě zjištění porušení zákona nemohou zastávat roli strážníka nebo policisty a proto musí o svém zjištění vyrozumět městskou nebo státní policii.

„Nic se nerodí bez bolesti a i Asistenti prevence kriminality musí nejprve získat důvěru veřejnosti. Tu získají pouze dobrou prací a vstřícností vůči veřejnosti, která pak může hodnotit výsledky jejich práce“, uvedl strážník Jaroslav Rychnovský, který je mentorem v rámci projektu Asistent prevence kriminality. Celý projekt je pečlivě sledován odborem Prevence kriminality MV ČR a je pravidelně vyhodnocován. Jde o živý projekt, který se stále vyvíjí a upravuje se v souladu s reálnými požadavky, které vyplývají z konkrétní bezpečnostní situace ve městě. Město Děčín na základě dosavadních výsledků získalo první místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality. „Tohoto ocenění si nesmírně vážíme a ve svém úsilí v rámci projektu rozhodně nepolevíme“, dodal ředitel Marcel Horák.