Strážníci zabránili poškození plynovodu

MP Děčín - poškození plynovoduPoškození plynovodu, které mohlo mít závažné důsledky, zabránili děčínští strážníci díky všímavosti jednoho z občanů. Ten včera ve večerních hodinách nahlásil na tísňovou linku městské policie 156, že v ul. Jiřího z Poděbrad se propadla část výkopu a hrozilo nebezpečí zřícení části vozovky, pod kterou se nacházela plynová přípojka do blízkého domu.

Operační služba nebezpečí havárie ihned nahlásila plynárenské společnosti, která na místo vyslala svého technika. „Během této doby se strážníci pokoušeli zkontaktovat firmu, která výkopové práce na ul. Jiřího z Poděbrad zajišťuje. Bohužel se nepodařilo na žádném z dostupných telefonních čísel nikoho zastihnout,“ řekl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Technik plynáren provizorně zajistil zatím jen mírně poškozené plynové vedení, samotnou silnici zajistili strážníci pomocí materiálu, který našli v okolí výkopu. „Hlídka, která na místě prováděla nezbytné úkony, podepřela již částečně zborcenou silnici pomocí dřevěných trámů. Tím strážníci zabránili dalšímu zhoršování stavu. Provizorní zajištění vydrželo do dnešního rána, kdy rekonstrukční práce začala zajišťovat příslušná firma. Díky všímavosti občana, který na vše upozornil, se podařilo zabránit daleko větším škodám, které mohl způsobit unikající plyn,“ dodal ředitel.