V boji proti vandalům je spolupráce s občany nezbytná

Vozidlo MP DěčínNa dvě desítky požárem zničených kontejnerů na tříděný odpad mají za několik posledních měsíců na svědomí zatím neznámí vandalové. Jejich útoky se soustředily především na lokality Děčína III, Děčína II a nově též Děčína VI. Primátor města František Pelant inicioval pracovní schůzku zástupců městské a republikové policie, která se situací zabývala. Nezbytná bude v této souvislosti pomoc občanů.

„Vzhledem ke značnému počtu stanovišť se sběrnými nádobami, které je potřeba kontrolovat, je spolupráce občanů zásadní. Vyzýváme proto všechny občany, aby jakékoli podezření nebo náznak poškozování sběrných nádob, a nejen jich samozřejmě, ihned nahlásili na tísňovou linku městské policie 156,“ uvedl primátor František Pelant. Dodal, že instruoval městskou policii, aby se na tento problém intenzivně zaměřila. „Vandalové již způsobili škody v řádech mnoha desítek tisíc korun. Zatím vše skončilo zničením plastových kontejnerů, ale nechybělo mnoho, aby se požár rozšířil do okolí. Strážníci městské policie takto pomocí přenosných hasicích přístrojů zabránili v několika případech rozšíření ohně na okolní budovu nebo vozidla, která parkují v blízkosti stanovišť se sběrnými nádobami,“ doplnil primátor.

Ředitel děčínské městské policie Marcel Horák potvrdil, že strážníci již dostali od primátora pokyn zaměřit se prioritně na zmíněný problém. V rámci městské policie došlo k posílení hlídkové služby, jednotlivé hlídky strážníků kontrolují vytipovaná stanoviště mnohokrát za den a zejména během nočních hodin. „Zaměřujeme se prioritně na oblasti, kde v minulosti k podobným útokům došlo. Kontrol se účastní jak uniformované hlídky, tak i strážníci v civilním oděvu,“ řekl Horák. Stejně jako primátor města i ředitel zdůraznil nutnost spolupráce s občany. „V rámci města jsou stanovišť se sběrnými nádobami desítky a není v personálních silách městské ani státní policie hlídat nepřetržitě každé místo. Proto vítáme aktivitu všímavých občanů, kteří případné podezření oznámí. Zavolání na tísňovou linku městské policie v době, kdy k páchání takového činu dochází, podstatně zvyšuje šance na dopadení pachatelů. Oznámení občanů s tímto obsahem má velkou prioritu. V minulosti se nám podařilo pachatele podobného trestného činu odpadnout, věřím, že i s přispěním občanů budeme úspěšní i v tomto případě,“ dodal ředitel.