Technici dokončují další etapu modernizace kamerového systému

MP Děčín - kamerový systémJeště během měsíce března bude dokončena další etapa modernizace kamerového systému, která byla započata v roce 2008. Modernizace se týká především přenosových tras, které zatím nezaručovaly bezproblémový přenos signálu z jednotlivých kamerových bodů a vykazují značnou poruchovost.

„Přecházíme postupně na přenos signálu prostřednictvím optické sítě. Původní systém přenosu již technicky nevyhovuje a opravy se začínají prodražovat. Na optickou síť je v tuto chvíli přepojena polovina kamerových bodů. Zbývající část dokončí technici snad ještě během března. Přepojování se nám protáhlo kvůli mrazům, které ještě donedávna práce s optickými kabely znemožňovaly,“ vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že původní systém přenosu signálu byl příčinou celé řady poruch, které bylo nutné v posledním roce řešit. Plný přechod na optickou síť tyto problémy z velké části vyřeší.

Počet kamer provozovaných městskou policií dosáhl v loňském roce patnácti. Poslední dva kamerové body jsou umístěny v lokalitě Děčína VI a sledují část sídliště a okolí tamního diskoklubu, kde docházelo k častému narušování veřejného pořádku. „Na kamery jsme získali dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši čtyři sta třicet tisíc korun. S další dotací na investiční akce nyní od ministerstva počítat nemůžeme, rozvoj kamerového systému ale zůstává pro město velkou prioritou. Kamerový systém je jedním z nejúčinnějších nástrojů prevence kriminality a své opodstatnění už mnohokrát prokázal, což mohu potvrdit i ze své původní pozice okresního policejního ředitele,“ uvedl děčínský primátor František Pelant.

Kamerový systém patří v očích veřejnosti mezi nejpopulárnější nástroje prevence. Pro další rozšíření kamerového systému se občané opakovaně vyjádřili i v anketě na webových stránkách městské policie.