Události MP duben 2011

Městská policie DěčínDne 30.4.2011 v 19.54 hod. oznámil občan, že v DC3 v ulici Růžová se pohybuje opilý potetovaný muž se psem a svými hlasovými projevy narušuje veřejný pořádek. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že pořádek narušuje známý pětapadesátiletý bezdomovec. Hlídka s ním vyřešila přestupek na místě uložením blokové pokuty a z místa jej vykázala.

Dne 29.4.2011 v 17.00 hod. spatřil strážník MP v DC4 tři muže, kteří konzumovali alkohol na veřejném prostranství, což je v rozporu s vyhláškou města. Strážník zjistil totožnost přestupců. Jednalo se o mladíky ve věku osmnáct a devatenáct let. Přestupky strážník vyřešil na místě uložením blokových pokut.

Dne 28.4.2011 v 17.59 hod. tel. oznámila obsluha restaurace v DC4 problém s hostem, který se chová agresivně. Do restaurace byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že agresivním hostem je dvaapadesátiletý muž z Děčína. Hlídka mu za přestupek proti veřejnému pořádku uložila blokovou pokutu a na přání obsluhy jej z restaurace vykázala.

Dne 28.4.2011 v 15.10 hod. tel. oznámil řidič MHD, že má problémy s jednou cestující, která silně zapáchá a odmítá uposlechnout jeho výzev k vystoupení z autobusu. Uvedl, že s autobusem počká na zastávce v DC1. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že tato cestující nejen že silně zapáchala, ale ke všemu byla sprostá na řidiče i ostatní cestující. Jednalo se o šedesátiletou ženu ze Hřenska. V přítomnosti hlídky dotyčná autobus opustila. Záležitost hlídka vyřešila domluvou.

Dne 27.4.2011 v 20.15 hod. zjistila hlídka MP v DC22 vrak vozidla Opel Corsa, který je odstaven na travnaté ploše, čímž tvoří zábor veřejného prostranství. Hlídka kontaktovala majitele vozu, se kterým přestupek vyřešila na místě uložením blokové pokuty. Zároveň majiteli uložila povinnost vrak odstranit, což bude na konci týdne hlídkou MP prověřeno.

Dne 27.4.2011 ve 2.40 hod. oznámil občan přítomnost muže před restaurací v DC2, který vyhrožoval servírce, potom se popral s nějakými muži a nyní čeká na servírku před restaurací. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že před restaurací čeká sedmadvacetiletý muž. Hlídka jej po prověření všech skutečností z místa vykázala a dohlédla na jeho odchod do místa bydliště.

Dne 27.4.2011 v 00.30 hod. oznámila obsluha restaurace v DC1 hosta neplatiče. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že šestatřicetiletý muž zkonzumoval nápoje v hodnotě cca 60,- Kč a odmítal útratu uhradit. Po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti byla totožnost hosta předána obsluze baru s poučením, jak ve věci dále postupovat.

Dne 23.4.2011 ve 23.50 hod. si všimla obsluha kamerového systému MP v DC4 osoby, která zašla za kostel a delší dobu nevycházela. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že za kostelem jsou rozložené matrace a na nich se nacházejí dvě osoby. Jednalo se o dvojici bezdomovců ve věku šedesát jedna a čtyřicet šest let. Hlídka osoby z místa vykázala a místo bylo uvedeno do původního stavu. Záležitost byla hlídkou vyřešena domluvou.

Dne 23.4.2011 v 19.18 hod. oznámil občan, že v DC2 v ul. Kamenická se nacházejí tři mladíci, kteří popíjejí alkohol. Následně na linku 156 volalo několik občanů, že tři mladící jdou ul. Riegrova směrem k lesoparku, popíjejí alkohol a kopou do popelnic. Na místo byla vyslána hlídka MP, která mladíky odpovídající popisu zastihla v lesoparku. Jednalo se o trojici ve věku osmnáct až dvacet jedna let. Požívání alkoholu na veřejnosti a znečišťování veřejného prostranství vyřešila hlídka MP uložením blokových pokut. Nepořádek po sobě mladíci pod dohledem hlídky MP uklidili.

Dne 22.4.2011 v 20.10 hod. oznámila žena, že nějaký opilý muž vyhazuje věci z kontejneru v ul. Žerotínova v DC3 a napadá kolemjdoucí občany. Hlídka MP na místě kontaktovala opilého pětapadesátiletého bezdomovce, kterého z místa vykázala.

Dne 20.4.2011 ve 22.30 hod. zaznamenala obsluha kamerového systému MP ženu, která začala lézt na pravý mostní oblouk Tyršova mostu v DC4. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP. Mezitím žena celý mostní oblouk přelezla a seskočila na silnici, kde ji hlídka zadržela a zjistila její totožnost, Jednalo se o dvacetiletou ženu z Jílového. Přestupek řešila hlídka na místě uložením blokové pokuty.

Dne 20.4.2011 v 9.30 hod. zjistil strážník MP tři záškoláky v DC1 na Zámeckém náměstí. Jednalo se o děti ve věku osm a devět let. Dle pokynů oddělení sociálně – právní ochrany dětí Magistrátu města Děčín hlídka MP převezla záškoláky do škol. Hlídkou byl o události sepsán úřední záznam pro podezření ze spáchání přestupku na úseku školství a výchovy mládeže, záležitost bude řešit příslušný odbor magistrátu.

Dne 20.4.2011 v 0.42 hod. tel. oznámil občan, že slyší kousek od restaurace v DC6 hluk. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která poblíže restaurace zadržela trojici mladíků ve věku šestnáct až devatenáct let, která odnášela železné trubky a části lešení. Všichni tvrdili, že vše, co nesou, dostali od neznámého člověka. Vzhledem k času a místu to bylo tvrzení poněkud nevěrohodné. OS MP byla proto přivolána hlídka PČR, která si vše převzala k prověření.

Dne 19.4.2011 v 10.25 hod. zaznamenala obsluha kamerového systému MP v DC6 v ulici Weberova muže, který kradl papír z modrého plastového kontejneru na tříděný odpad. Na místo byla vyslána hlídka MP, která dotyčného zadržela. Jednalo se o sedmnáctiletého mladíka z Dolní Poustevny. Jelikož mladík nebyl dle zjištění hlídky PČR v posledních třech letech za podobný čin potrestán ani postižen, řešila hlídka MP přestupek proti majetku na místě uložením blokové pokuty.

Dne 16.4.2011 v 00.26 hod. oznámil pořadatel diskotéky v DC2, že několik hostů zde hrozně vyvádí, on to nezvládá a proto žádá příjezd hlídky MP. Na místo byly vyslány dvě hlídky MP a byla vyrozuměna PČR, která na místo taktéž vyslala dvě hlídky. Hlídky MP na místě zadržely opilého muže, který ostatní hosty fyzicky napadal a převracel stoly. Hlídky muže vyzvaly k prokázání totožnosti, což odmítl, začal se chovat velmi agresivně a snažil se hlídky fyzicky napadnout. Z tohoto důvodu mu byla přiložena pouta a byl předveden na OO PČR v DC4, kde bylo jeho totožnost ověřena. Jednalo se o dvaadvacetiletého muže z Děčína. Řešení události převzala hlídka PČR.

Dne 15.4.2011 ve 23.22 hod. oznámil strážník ve volnu, že v DC6 v ulici Krásnostudenecká, kde v denních hodinách probíhá frézování vozovky, spatřil muže, který odcizil přenosnou dopravní značku. Muž měl na sobě reflexní oblečení a utíkal směrem do sídliště. Na místo byla vyslána hlídka MP, mezitím strážník muže zadržel. Hlídka MP poté zjistila jeho totožnost. Jednalo se o osmnáctiletého mladíka z Děčína. Dotyčný za dohledu hlídky přenosnou dopravní značku nainstaloval na původní místo. Přestupek řešila hlídka uložením blokové pokuty.

Dne 15.4.2011 ve 22.38 hod. oznámil občan, že před barem v DC27 se údajně mezi sebou pere cca 30 osob. Na místo byly vyslány hlídky MP a byla vyrozuměna PČR, která na místo taktéž vyslala své hlídky. Hlídky MP po příjezdu na místo zjistily, že se mezi sebou prali dva muži a cca 20 osob postávalo kolem. Hlídky od sebe muže odtrhly a zjistily jejich totožnost. Jednalo se o jednatřicetiletého a pětatřicetiletého muže z Děčína. Důvodem vzájemného fyzického napadení byl spor o dívku. Jeden z účastníků rvačky utrpěl krvácející zranění nosu, které mu hlídka na místě ošetřila. Následně se na místo dostavila hlídka PČR, která řešení události převzala.

Dne 15.4.2011 v 19.20 hod. zaznamenala obsluha kamerového systému MP v DC1 na Masarykově náměstí osoby, které popíjely z lahve alkohol. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila totožnost osob. Jednalo se o trojici osob ve věku patnáct až osmnáct let. Porušení vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství řešila hlídka na místě uložením blokových pokut.

Dne 15.4.2011 v 9.25 hod. oznámila obsluha obchodu v DC9 problém se zákazníkem, který nemá peníze na zaplacení a způsobil v obchodě škodu za 75,- Kč tím, že rozdělal bonbony a konzumoval je v prodejně. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o šestatřicetiletého muže z Děčína. Během zjišťování totožnosti bylo hlídkou zjištěno, že byl dotyčný za podobný čin v posledních třech letech odsouzen. Hlídkou byl proto převezen na PČR, kde byl ponechán k dalším úkonům.

Dne 10.4.2011 v 06.05 hod. zastavila hlídka MP v DC4 v ul. Plzeňská vozidlo Toyota černé barvy, jehož řidič na sebe upozornil tak, že při spatření vozidla MP začal vysokou rychlostí ujíždět. Jako řidič byl zjištěn třiadvacetiletý muž z Bulharska. Hlídka při prvním kontaktu s řidičem zjistila, že je silně opilý. Proto byla přivolána hlídka PČR, která provedla orientační dechovou zkoušku, která podezření potvrdila. Řidič nadýchal více než 2 promile. Událost si převzala k dalšímu řešení PČR.

Dne 10.4.2011 v 01.10 hod. oznámil občan rušení nočního klidu v domě v ul. Teplická v DC4. Na místo byla vyslána hlídka MP, která oznámení potvrdila s tím, že se jednalo o velmi hlasitou hádku. Hlídka kontaktovala osobu odpovědnou za rušení nočního klidu, jednalo se o čtyřiapadesátiletou ženu z Děčína. Hlídka jí za přestupek proti veřejnému pořádku uložila blokovou pokutu.

Dne 10.4.2011 v 0.25 hod. oznámil občan, že vidí v areálu firmy v DC4 tři osoby, které patrně kradou. Na místo byly vyslány dvě autohlídky MP. Po příjezdu hlídky na místo spatřili strážníci v areálu firmy muže, který se schovával za sloup u brány. Když muž spatřil vystupující strážníky, dal se na útěk směrem ke kolejišti. Ve stejný moment vyběhli zpoza budovy další dva muži, kteří rovněž utíkali směrem ke kolejím. Na výzvy hlídky MP k zastavení nereagovali. Druhá autohlídka MP dostala od zakročující hlídky informaci, kterým směrem muži utíkají. Obě hlídky pak společně podezřelé muže zadržely v DC4 v ul. Uhelná. Jednalo se o tři muže z Děčína ve věku dvaadvacet až sedmačtyřicet let. Následně bylo zjištěno, že v areálu firmy, odkud muži utekli, byly nalezeny 3 hromady nařezaných železných trubek, podle hlídky MP šlo o cca 100 kg železa. Zadržené si na místě převzala k dalším úkonům Policie ČR.

Dne 6.4.2011 v 01.17 hod. oznámil občan z DC3 štěkající psi v jednom z bytů, což oznamovatele ruší. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že do bytu právě vstupovaly dvě značně opilé osoby, které se vracely z restaurace. Jednalo se o osmatřicetiletého muže a jeho o deset let mladší přítelkyni. V bytě se dále nacházely tři plačící děti ve věku čtyři a pět let a teprve čtyřměsíční kojenec. Rodiče dětí je nechali delší dobu bez dozoru a odešli konzumovat alkohol do nedaleké restaurace. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která u ženy provedla orientační dechovou zkoušku, která ukázala 3,35 promile. OSMP byla kontaktována pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Děčín, která po posouzení situace rozhodla, že děti budou do rána spát u matky opilé ženy. Další úkony ve věci bude činit Policie ČR a orgán sociálně právní ochrany dětí.

Dne 5.4.2011 ve 20.00 hod. oznámil občan, že ve sběrném dvoře v DC6 se pohybují osoby, které se snaží z oploceného pozemku odcizit starý sporák. Na místo byla vyslána hlídka MP, která obě osoby v objektu zadržela a zjistila jejich totožnost. Jednalo se o šestadvacetiletého muže z Děčína a jednatřicetiletou ženu z Karlových Varů. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která řešení události převzala.

Dne 1.4.2011 ve 22.55 hod. oznámil občan, že se nachází před restaurací v DC3 a jeho přítelkyně, se kterou se rozešel, odešla směrem k Labi s tím, že si něco udělá. Na místo byla vyslána hlídka MP a byla vyrozuměna PČR. Po krátkém pátrání hlídky MP a hlídky PČR byla dotyčná hlídkou MP nalezena na břehu řeky Labe již po kolena ve vodě. Na místo přivolána sanita ZS, která dotyčnou převezla do nemocnice na psychiatrické oddělení.

Dne 1.4.2011 ve 20.20 hod. oznámila obsluha restaurace v DC3 přítomnost hosta, který nemá na zaplacení útraty. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že problémovým hostem je šestatřicetiletý muž z Děčína. Jeho totožnost byla předána obsluze s vysvětlením, jak ve věci dále postupovat.