Události MP leden 2011

Městská policie DěčínDne 1.2.2011 v 00.25 hod. oznámila žena z DC5, že sousedé tropí značný hluk. Na místo byla vyslána hlídka MP, kterou byl kontaktován nájemník inkriminovaného bytu. Jednalo se o devatenáctiletého mladíka z Děčína. Dotyčný se za hluk omluvil a přislíbil, že již bude klid. Přestupek řešila hlídka uložením blokové pokuty.

Dne 31.1.2011 v 15.20 hod. oznámil zaměstnanec prodejny v DC4, že v prodejně je muž a strká si pod kapuci nějaký salám. Hlídka MP na místě zadržela muže, který před příchodem hlídky MP vše ještě v prodejně zahodil. Jednalo se o třicetiletého cizince z Rumunska. Jelikož neměl u sebe žádné doklady, byl hlídkou MP předveden na OO PČR, kde byl ponechán k dalším úkonům.

Dne 31.1.2011 v 14:25 hod. oznámil občan, že v ul. Litoměřická v DC3 u zastávky MHD leží na chodníku opilý muž. Hlídka MP zjistila, že se jedná o pětašedesátiletého muže z Děčína. Dotyčný odmítl lékařskou pomoc, strážníci alespoň dohlédli na jeho bezpečný odchod do místa bydliště. Záležitost vyřešila hlídka domluvou.

Dne 31.1.2011 v 11.40 hod. oznámil občan, že v ul. Zámecká v DC1 nějaký muž vynáší věci z neobydleného domu. Hlídka MP na místě zadržela muže, který odnášel z domu plechové dveře a starý železný kotel. Jednalo se o osmnáctiletého mladíka ze Slovenska. Vzhledem k tomu, že v daném případě šlo o podezření z trestného činu krádeže, byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala.

Dne 29.1.2011 v 17.00 hod. oznámil muž z DC5, že v ul. Ústecká rozebírá nějaký muž vozidlo zn. Škoda a dělá kolem sebe nehorázný nepořádek. Na místo byla vyslána hlídka MP, která při této činnosti zastihla třiačtyřicetiletého muže z Děčína. Po delší době se hlídce podařilo muže donutit k úklidu věcí do auta. Muž dlouho nemohl pochopit, proč by měl nepořádek uklízet a neopomněl zdůraznit, že si bude stěžovat na rasismus a že přes své známé strážníky připraví o práci. Protože je dotyčný podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, hlídka pořídila z místa fotodokumentaci, sepsala úřední záznam a celou věc postupuje příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Děčín.

Dne 29.1.2011 ve 3.05 hod. oznámila obsluha diskotéky v DC32 zranění muže v oblasti krku poté, co na něj zaútočil ukrajinský návštěvník nožem. Na místo byly ihned vyslány hlídky MP, vyrozuměna PČR a záchranná služba. Po příjezdu hlídkami MP bylo zjištěno, že útočník byl přítomnými osobami zadržen. Hlídka MP útočníka, později zjištěného dvaatřicetiletého Ukrajince, zajistila přiložením pout a vyčkala do příjezdu hlídky PČR, která si věc na místě převzala. Sanita převezla zraněného čtyřicetiletého muže do děčínské nemocnice.

Dne 28.1.2011 ve 22.02 hod. zaznamenala obsluha kamerového systému MP v DC4 silně opilou dívku, která se pohybovala s pomocí přítomného muže a neustále padala na vozovce a na chodníku. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o sedmnáctiletou dívku a o rok staršího mladíka. Hlídkou bylo zjištěno, že dívka zřejmě následkem pádu na zem krvácí v obličeji. Na místo byla přivolána sanita, která dotyčnou odvezla na ošetření do děčínské nemocnice.

Dne 28.01.2011 v 16.45 hod. se na služebnu MP v DC4 dostavil čtyřicetiletý muž, který přišel podat trestní oznámení na majitele domu, kde bydlí. Oznamovatel tvrdil, že majitel domu umístil na balkóny ultraspektrální neutronová děla, ze kterých na něj střílí skrze stěny domu a tím ohrožuje jeho život a zdraví. Dále tvrdil, že již ho z této střelby brní celé tělo a že mu majitel domu vyjmul placentu z těla a také mu neustále odebírá neutrony a elektrony. Z celého rozhovoru bylo patrno, že muž trpí duševním onemocněním. Strážníky bylo zjištěno, že se muž léčí na psychiatrii a je objednán na únor. Po rozhovoru se strážníky, kteří mu doporučili návštěvu u lékaře uspíšit, se muž zcela zjevně uklidnil a spokojený odešel domů.

Dne 28.1.2011 ve 14.50 hod. oznámil občan, že v DC9 v ul. Lesní cesta leží nějaký opilec. Na místo byl vyslán strážník MP, který zjistil, že se jedná o zcela opilého čtyřiašedesátiletého muže z Děčína. Strážníka na místě kontaktoval jiný občan, který uvedl, že je soused dotyčného opilého muže a odvede jej domů. Strážník dohlédl na bezpečný odchod dvojice do místa bydliště.

Dne 27.1.2011 v 22.05 hod. byla hlídka MP při kontrole baru v DC9 požádána, aby zakročila při rvačce několika hostů. Hlídka MP zjistila, že v baru je 5 osob a jeden z nich, třiapadesátiletý muž, napadl servírku a poté i jejího manžela, který jí přišel na pomoc. Hlídka MP situaci zklidnila a vzhledem k tomu, že napadený muž měl na obličeji viditelné zranění, byla na místo přivolána záchranná služba. Události pak k dořešení převzala přivolaná hlídka PČR.

Dne 27.1.2011 v 19.00 hod. oznámila žena z DC1, že před chvílí uzavřela do dvorku psa rasy labrador, který se k ní, když byla se svým psem na procházce, přidal. Hlídka MP si psa převzala a odvezla jej do útulku, kde bylo zvíře umístěno do záchytného kotce.

Dne 26.1.2011 v 21.25 hod. spatřila obsluha kamerového systému MP v ul. Hankova v DC4 dva muže, kteří popíjeli něco z pet lahve. Hlídka MP na místě kontaktovala dva muže ve věku dvacet sedm a dvacet osm let. Oba se přiznali, že z pet lahve pili víno. Hlídkou MP byli z místa vykázáni, přestupek s nimi strážníci vyřešili na místě uložením blokových pokut.

Dne 26.1.2011 v 20:30 hod. si hlídka MP všimla v DC27 u Libverdy muže, který nesl železný sloupek a vycházel z areálu Libverdy. Sloupek, který podle svých slov odcizil v areálu pak za asistence hlídky MP vrátil zpět. Přestupek vyřešila hlídka na místě uložením blokové pokuty.

Dne 26.1.2011 v 11.15 hod. požádal operační důstojník PČR o instalaci botičky na vozidlo, které neoprávněně stálo na vyhrazeném parkovišti pro vozidla s označením O1 v DC4 v ul. Bezručova. Hlídka MP na místě botičkou zajistila vozidlo VW Sharan. Po příchodu řidiče vyřešili strážníci přestupek uložením blokové pokuty.

Dne 25.1.2011 v 19.25 hod. oznámila žena z DC32, že do domu v ul. Čsl. partyzánů se stěhují noví nájemníci a veškerý nepořádek ukládají ke kontejnerům. Na místo byla vyslána hlídka MP, která v šestém patře kontaktovala čtyřiadvacetiletou ženu, která se k nepořádku u kontejneru přiznala, ale odmítla zaplatit pokutu. Hlídka s ní sepsala oznámení o přestupku, který bude řešit příslušný správní orgán Magistrátu města Děčín.

Dne 25.1.2011 v 8.45 hod. oznámil občan z DC2 vozidlo, které porušuje zákaz zastavení. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že jde o vozidlo Renault. Z důvodu nepřítomnosti řidiče hlídka na vozidlo instalovala botičku. Po příchodu řidiče řešila hlídka přestupek na místě uložením blokové pokuty.

Dne 23.1.2011 v 14:38 hod. oznámil občan, že v ul. Poděbradská v DC4 ve sběrném dvoře jsou zloději a kradou tam železný šrot. Na místo byla vyslána hlídka MP, před kterou se muži dali ihned na útěk, po krátké honičce ale byli hlídkou MP dopadeni. Jednalo se o osmadvacetiletého a o rok mladšího muže z Děčína. Přestupky s nimi hlídka vyřešila na místě uložením blokových pokut.

Dne 22.1.2011 ve 23.48 hod. zaznamenala obsluha kamerového systému MP v DC4 v ulici Teplická několik mužů, z nichž jeden převrátil popelnici. Na místo byla vyslána hlídka MP. Mezitím muži zašli do provozovny u bývalého kina Labe. Hlídka MP k provozovně dojela a snažila se nalézt muže, který popelnici převrátil, což se jí po chvíli podařilo. Jelikož muž odmítl hlídce prokázat svoji totožnost, rozhodla se jej hlídka předvést na OO PČR. Při odchodu z provozovny si do vchodových dveří stoupl muž o váze cca 130 kg, který hlídce bránil, aby mohla s mužem z provozovny vyjít. Hlídka jej vyzvala, aby svého jednání zanechal. Na to muž reagoval tím, že jednoho ze strážníků udeřil do obličeje. Poté začal muž strážníky napadat a bránit jim v předvedení muže. Na místo byly ihned vyslány další hlídky MP a byla vyrozuměna PČR. Po příjezdu hlídek MP a PČR na místo se podařilo situaci uklidnit. Předveden byl jak muž, který povalil popelnici, tak i muž, který udeřil strážníka. Řešení události převzala PČR.

Dne 21.1.2011 v 19.10 hod. oznámila žena z DC2, že v ul. Kamenická neoprávněně stojí dvě vozidla na travnaté ploše. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o vozidla Mitsubishi Colt a Ford Galaxy. Hlídka zjistila totožnost provozovatelů, se kterými vyřešila přestupky na místě uložením blokových pokut.

Dne 20.1.2011 v 17.12 hod. oznámil občan, že v DC6 v ulici Na Stráni je dva měsíce odstaven vrak vozidla značky Ford Escort vínové barvy. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila totožnost majitele vozu. Strážníci jej kontaktovali v místě bydliště a určili mu termín odklizení během následujících tří dnů, což následně hlídka MP zkontroluje.

Dne 20.1.2011 v 8.12 hod. byla hlídka MP Děčín vyslána do DC32, kde z telefonní budky oznámila žena, že byla údajně fyzicky napadena. Hlídka MP na místě zjistila, že nebyla napadena oznamovatelka, ale její příbuzný, pětadvacetiletý muž z Teplicka. Dotyčný neměl viditelné zranění a lékařské ošetření odmítl, pouze sdělil, že jej fyzicky napadl soused. Toho hlídka kontaktovala v místě bydliště a dotyčný se k napadení přiznal. Vzhledem k tomu, že napadený chtěl na útočníka podat trestní oznámení, byla na místo přivolána hlídka PČR, která řešení události převzala.

Dne 20.1.2011 v 01:25 hod. oznámil občan z DC5, že se vrátila domů jeho přítelkyně, je opilá, vypíná v domě sousedům elektřinu a všem nadává. Hlídka MP na místě kontaktovala sedmačtyřicetiletou ženu z Děčína, která se uklidnila až na výzvu hlídky. Přestupek vyřešila hlídka uložením blokové pokuty.

Dne 19.1.2011 v 16.00 hod. zadržela hlídka MP ve sběrném dvoře v DC6 muže a ženu, kteří se snažili odcizit různé druhy odloženého odpadu. Následně se žena pokusila jednoho ze strážníků fyzicky napadnout a k jejímu zklidnění musel strážník použít donucovací prostředky. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která řešení převzala.

Dne 19.1.2011 ve 12.04 hod. oznámil strážník ve volnu, že ve viaduktu v DC4 se nachází žena, která tam vylepila plakát. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že jde o devětačtyřicetiletou ženu z Trutnova. Dotyčná za dohledu plakát odstranila. Přestupek řešila hlídka na místě uložením blokové pokuty.

Dne 18.1.2011 v 00.05 hod. kontaktoval hlídku MP v DC6 občan a sdělil jí, že v DC6 jezdí vozidlo Ford Mondeo modré barvy, jehož řidič bude zřejmě pod vlivem alkoholu. Hlídka MP po chvíli toto vozidlo zastavila na křižovatce ulic Krásnostudenecká a Weberova. Vozidlo řídil šestatřicetiletý muž z Děčína. Na dotaz hlídky sdělil, že před jízdou požil pivo. Orientační dechová zkouška ukázala 2.02 promile. Na žádost PČR byl muž převezen na služebnu PČR, která si záležitost převzala k dořešení.

Dne 17.1.2011 ve 20.30 hod. oznámila žena z DC1, že před provozovnou kadeřnictví leží nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP, která sdělila, že se jedná o devětašedesátiletého muže z Děčína. S hlídkou muž komunikoval, vlivem lehké podnapilosti podle svého vyjádření jen upadl. Protože mu z pusy a nosu tekla krev a stěžoval si, že si při pádu asi vyhodil rameno a nemůže vstát, byla na místo přivolána Záchranná služba DC, která jej odvezla do nemocnice na ošetření.

Dne 16.1.2011 v 07:20 hod. spatřila obsluha kamerového systému MP v ul. Hankova v DC4 u přechodu pro chodce partičku opilých mužů, kteří před projíždějícími auty vcházeli do vozovky a jeden z nich hodil skleněnou lahev na chodník. Hlídka MP na místě kontaktovala skupinku osob ve věku dvacet až pětačtyřicet let. Přestupky s nimi hlídka vyřešila na místě uložením blokových pokut. Střepy si po sobě dotyční uklidili a byli hlídkou MP z tohoto místa vykázáni.

Dne 15.1.2011 v 14.45 hod. oznámila žena z DC1, že v domě, kde bydlí, spí nějaký bezdomovec na chodbě. Hlídka MP na místě kontaktovala dvaapadesátiletého muže z Děčína, kterého z domu ihned vykázala. Přestupek spočívající ve vzbuzení veřejného pohoršení s ním hlídka vyřešila uložením blokové pokuty.

Dne 15.1.2011 v 03.30 hod. spatřila hlídka MP v DC32 v ulici Pražská chlapce, který vrávoral a pravou rukou se držel za hrudník. Hlídka k němu doběhla a zjistila, že je značně opilý. Chlapec sdělil, že je astmatik a špatně se mu dýchá. Dále si stěžoval na bolest ruky následkem pádu. OS MP byl vyrozuměn dispečer ZZS, který na místo vyslal lékaře. Mezitím hlídka zjistila totožnost teprve patnáctiletého chlapce. Jmenovaný přiznal, že se opil na tamní diskotéce. Lékař po příjezdu na místo chlapce vyšetřil a poté jej odvezl do nemocnice. Hlídka MP zjistila totožnost matky, kterou se bezúspěšně pokusila kontaktovat. Zjištěné skutečnosti byly tlumočeny PČR, která řešení události převzala.

Dne 14.1.2011 ve 23.34 hod. oznámila žena, že z provozovny v DC2 v ulici Kamenická je slyšet hlasitá reprodukovaná hudba. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že hudba je slyšet ven otevřenými okny a dveřmi. Hlídka kontaktovala odpovědnou osobu, která zajistila zavření dveří i oken a ztlumení hudby. Přestupek řešila hlídka domluvou. V 00.15 hod. oznámil občan, že z provozovny je opět slyšet dunící hudba. Hlídka MP zjistila, že okna jsou opět otevřená a hudba je slyšet ven. Kontaktována byla opět obsluha, se kterou hlídka vyřešila přestupek uložením blokové pokuty.

Dne 14.1.2011 ve 22.38 hod. oznámila žena, že jejího čtrnáctiletého syna přepadli před vietnamskou hernou v DC32 v ulici Kamenná dva muži a odcizili mu mobilní telefon. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP a byla vyrozuměna PČR, která na místo taktéž vyslala hlídku. Ve 22.51 hod. hlídka MP sdělila, že oba pachatele před zmiňovanou hernou zadržela. Jednalo se o dvacetiletého muže z Děčína a o pět let staršího muže z Teplic. Následně se na místo dostavila hlídka PČR, která řešení převzala.

Dne 14.1.2011 v 00.50 hod. oznámila obsluha baru v DC4 přítomnost hosta, který odmítá zaplatit útratu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že host u sebe nemá žádný doklad totožnosti, proto byl hlídkou předveden na OO PČR ke zjištění totožnosti. Jednalo se o devětačtyřicetiletého muže z Děčína. Po provedení úkonů ke zjištění totožnosti byly zjištěné údaje předány obsluze baru.

Dne 13.1.2011 ve 21.40 hod. oznámila žena z DC6 obtěžování ze strany bývalého přítele tím, že neustále zvoní na domovní zvonek a hází kameny do oken bytu. Na místo byla vyslána hlídka, která na místě zastihla devětatřicetiletého muže z Děčína, kterého z místa vykázala. Vzhledem k tomu, že oznámení se s mírným časovým odstupem opakovalo, uložila hlídka muži pokutu za neuposlechnutí výzvy úřední osoby a z místa jej opět vykázala.

Dne 13.1.2011 v 16.10 hod. provedla hlídka MP kontrolu garáží v Krokově ulici v DC1, kde mají neoprávněně přebývat bezdomovci. Hlídka tam v době kontroly přistihla jednatřicetiletou ženu a čtyřiašedesátiletého muže. Hlídka oba z místa vykázala.

Dne 12.1.2011 ve 20.35 hod. oznámila žena z DC1 přítomnost podnapilého bývalého partnera v bytě. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že jednačtyřicetiletý muž z Děčína se pod vlivem alkoholu rozhodl, že si půjde od bývalé partnerky odstěhovat nábytek. To mu hlídka rozmluvila a doporučila, aby si pro své věci přišel ve vhodnější dobu a v přijatelnějším stavu.

Dne 12.1.2011 ve 14.15 hod. kontaktoval hlídku MP v DC9 manažer tamní prodejny a předal jí peněženku, kterou dle svého vyjádření nalezl v prodejně. Peněženka obsahovala občanský průkaz, zdravotní průkaz a platební kartu. Hlídka kontaktovala v místě bydliště majitelku peněženky a nalezené věci ji předala.

Dne 11.1.2011 v 17.04 hod. oznámila žena, že před prodejnou v DC1 leží opilý muž, který má u sebe psa. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o známého problémového pětapadesátiletého opilce. Hlídka jej z parkoviště vykázala.

Dne 11.1.2011 v 9.34 hod. oznámil vrátný podniku v DC5, že se v areálu nachází muž, který tam opaluje kabely. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o třiačtyřicetiletého muže z Děčína. Dotyčný veškerý nepořádek, který opalováním starých kabelů způsobil, uklidil. Přestupek řešila hlídka na místě uložením blokové pokuty.

Dne 9.11.2011 v 01.10 hod. oznámil občan z DC2, že před domem se usadil nějaký opilec, který neustále řve a zvoní lidem na zvonky. Na místo byla vyslána hlídka MP, která tam přistihla sedmačtyřicetiletého muže z Děčína. Hlídka jej od domu vykázala a dohlédla na jeho odchod do místa bydliště.

Dne 8.1.2011 v 03.39 hod. požádala PČR o vyslání hlídky MP do DC32, kde se má podle oznámení občana nacházet muž v maskáčovém obleku, který si měl podřezat žíly na rukou. Dále PČR sdělila, že na místo již jede sanita ZZS. Na místo byla vyslána hlídka MP, která muže uvedeného popisu a značně opilého zadržela na křižovatce ul. Kamenná a Kostelní. Muž měl podřezaná obě zápěstí a hlídce sdělil, že se podřezal sám. Lékař ZZS muže na místě ošetřil a odvezl do nemocnice. Na žádost lékaře asistovali při převozu do nemocnice strážníci MP.

Dne 8.1.2011 v 02.52 hod. oznámil občan, že před restaurací v DC4 leží opilý muž. Na místo byla vyslána hlídka MP, která značně opilého muže zvedla a zjistila jeho totožnost. Jednalo se o sedmapadesátiletého muže z Děčína. Následně se na místo dostavila sanita ZZS, kterou mezitím zavolal oznamovatel a lékař muže odvezl do nemocnice na vyšetření.

Dne 7.1.2011 ve 20.30 hod. zadržela hlídka MP ve sběrném dvoře v DC6 dva muže, kteří se snažili odcizit různé druhy odloženého odpadu. Hlídka zjistila totožnost obou mužů. Jednalo se o čtyřiatřicetiletého a devětadvacetiletého muže z Děčína. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která řešení převzala.

Dne 7.1.2011 v 08.30 hod. oznámila zaměstnankyně školky v DC6, že před školkou našli injekční stříkačku. Hlídka MP si injekční stříkačku převzala od učitelky a vhodila ji na služebně MP do kontejneru k tomu určeném.

Dne 6.1.2011 ve 21.22 hod. požádala PČR o pomoc při pátrání po vozidle značky Škoda Felicia, jehož řidič způsobil v DC1 v ulici Pohraniční dopravní nehodu a z místa ujel. Popis vozidla byl předán hlídkám MP a obsluze kamerového systému MP. Ve 21.27 hod. oznámila hlídka MP, že uvedené vozidlo, které mělo nabouraný přední nárazník a pravý blatník, nalezla i s řidičem zaparkované na parkovišti před prodejnou Kaufland. Hlídka zjistila totožnost řidiče. Jednalo se o jednatřicetiletého muže z Děčína. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která řešení převzala.

Dne 6.11.2011 v 15.45 hod. oznámila žena z DC32, že po sídlišti volně běhá pes rasy německý ovčák a hrozí, že napadne děti, které si hrají v sídlišti. Na místo byla vyslána hlídka MP a pracovník útulku. V 17.05 hod. se podařilo psa odchytit a převézt do útulku v DC3.

Dne 5.1.2011 ve 22.35 hod. oznámila žena z DC5 opilé lidi, kteří se perou v bytě v 1. patře domu. Na místo byla vyslána hlídka MP. Ještě před jejím příjezdem došlo mezi oznamovatelkou a lidmi z bytu k hádce, kdy oznamovatelce byla přiražena ruka dveřmi bytu. Po příjezdu na místo zjistila hlídka totožnost všech přítomných a vzhledem k tomu, že oznamovatelka chtěla podat kvůli zranění ruky trestní oznámení, byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc na místě převzala k dalšímu šetření.

Dne 5.1.2011 ve 21.10 hod. oznámila žena pohyb toulavého psa v DC5 v ulici Ústecká. Na místo byla vyslána hlídka MP, která si od oznamovatelky, která psa mezitím odchytla, zvíře převzala. Strážníci zjistili totožnost majitele a psa mu v místě bydliště předali. Věc hlídka vyřešila domluvou.

Dne 4.1.2011 v 18.55 hod. oznámil zaměstnanec ochranky obchodu v DC2 zadržení osoby přistižené při krádeži. Na místo byla vyslána hlídka MP. Po příjezdu bylo hlídkou zjištěno, že zadržená osoba odcizila zboží v hodnotě 176,- Kč. Zadržená osoba nemohla hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byla hlídkou předvedena na OO PČR ke zjištění totožnosti. Jednalo se o třiadvacetiletého muže z Děčína. Po prověření, že dotyčný nebyl v posledních třech letech za podobný čin odsouzen, řešila věc hlídka jako přestupek proti majetku uložením blokové pokuty.

Dne 4.1.2011 v 17.00 hod. oznámil občan, že v DC32 se pohybuje bezprizorní pes, který převrací popelnice. Na místo byl vyslán strážník MP a pracovník útulku. Mezitím strážník kontaktoval majitele psa. Majitel se omluvil, že mu pes utekl a nepořádek, který jeho pes způsobil, za dohledu strážníka uklidil. Věc řešil strážník domluvou.

Dne 4.1.2011 ve 12.01 hod. oznámil personál prodejny drogerie v DC1 zadržení ženy přistižené při krádeži zboží v celkové hodnotě 2 712,- Kč. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o dvacetiletou ženu z Ústí nad Labem. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která řešení převzala.

Dne 4.1.20111 v 01:20 hod. zjistila hlídka MP v ul. Bočná v DC1 ležícího opilce. Jednalo se o třiatřicetiletého muže z Děčína. Hlídka jej rozchodila a odvedla do místa trvalého bydliště.

Dne 3.1.2011 v 19.10 hod. oznámil občan, že v ul. Myslbekova v DC1 je stará žena a křičí, že jí okradli. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o jednaosmdesátiletou ženu z Děčína, která uvedla, že šla ulicí Myslbekova a přistoupila k ní starší Romka silnější postavy v bílém kabátě, kterou doprovázel mladší muž a požádala o rozměnění peněz. Když vytáhla peněženku, žena jí z ruky vytrhla a utíkala pryč. Hlídka MP naložila okradenou ženu do auta a objížděla okolí. Jelikož se jednalo o trestný čin krádeže, byla vyrozuměna PČR. Po dohodě s PČR hlídka MP okradenou převezla na OO PČR, která událost převzala k dořešení. V 19:35 hod. spatřila hlídka MP v ul. Tyršova v DC1 osoby, které odpovídaly popisu. Jednalo se o jednapadesátiletou ženu z Děčína v doprovodu dvou mladíků ve věku dvanáct a třináct let. Hlídkou MP byli všichni předvedeni na OO PČR, kde je okradená žena bezpečně poznala jako osoby, které ji okradly.

Dne 2.1.2011 v 20:55 hod. oznámil občan, že mu někdo zvoní na zvonek a hází sněhové koule do oken. Hlídka MP na místě kontaktovala muže, který stál před domem a při příjezdu křičel na hlídku MP vulgární slova. Když byl vyzván k prokázání totožnosti, odmítl se se strážníky bavit a dokonce se je snažil napadnout. Hlídka MP použila donucovací prostředky a muži nasadila pouta. Na místo byla přivolána přes linku 158 hlídka PČR. Jelikož z dechu zadrženého muže, který na místo přijel osobním vozem, byl cítit alkohol, byla u něj provedena dechová zkouška, která ukázala 1,8 promile. Zadrženého a jeho spolujezdce si na místě převzala hlídka PČR.

Dne 2.1.2011 v 01.15 hod. oznámila žena z DC4, že soused opět pouští nahlas hudbu a ruší všechny v domě. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala šestadvacetiletého nájemníka. Ten po výzvě hlídky hudbu vypnul. Vzhledem k tomu, že odmítl vyřešení přestupku na místě v blokovém řízení, bude věc řešit příslušný správní orgán Magistrátu města Děčín.