Den: 15.1.2020

Cigarety brala dívka prarodičům

Ve středu při obchůzkové činnosti si hlídka strážníků v Boleticích nad Labem povšimla zjevně mladistvé dívky, která kouřila cigaretu. Když si dívka strážníků všimla, rychle se snažila cigaretu dokouřit, přičemž nedopalek před příchodem hlídky odhodila na zem. Strážníci kontrolou zjistili, že se skutečně jednalo o nezletilou. Tato jim na otázku, kde cigaretu vzala, hbitě odpověděla, že od babičky, která o tom ví. Strážníci mladou slečnu poučili o tom, že když vyhazuje odpadky na zem, dopouští se znečištění veřejného prostranství. Slečna nedopalek ze země zvedla a odhodila jej do koše. Pak ji strážníci předali zákonnému zástupci. Při rozhovoru vyšlo najevo, že dívka má ze strany matky „volnou výchovu“ a o konzumaci cigaret v rodině vědí. Hlídka celou věc zadokumentovala a předala místnímu orgánu sociálně-právní ochrany dětí a správnímu orgánu.

Opilce strážníci předali policii

Strážníci v sobotu v ulici Prokopa Holého zasahovali proti agresivnímu muži. Vše začalo kontrolou zmíněné ulice. Hlídka zde spatřila muže, jak na veřejnosti popíjel vodku a pivo. Jelikož obecně závazná vyhláška města Děčín zakazuje v této ulici konzumaci alkoholu na veřejnosti, rozhodli se strážníci muže zkontrolovat a vysvětlit mu, že svým jednáním porušuje již zmíněný právní předpis. Bohužel muž si domluvit nenechal, naopak začal strážníkům sprostě nadávat a v konzumaci alkoholu i přes upozornění strážníků pokračoval dál. Situace skončila převezením muže na místní oddělení policie České republiky.

Alkohol prodali nezletilým

Při hlídkové činnosti v pátek v ulici Ruská strážníci kontrolovali dvě osoby, které na veřejnosti popíjely alkoholické nápoje. Při ověření totožnosti vyšlo najevo, že kontrolovaní nejsou zletilí. Jelikož nezletilci porušili svým jednáním ustanovení obecně závazné vyhlášky města Děčín, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, udělili jim strážníci pokutu příkazem na místě. Po tomto úkonu hlídka zkontrolovala nedaleký obchod s potravinami. Zde se dotázali obsluhy, zdali neprodala alkohol dvěma nezletilým mužům. Obsluha se k prodeji přiznala. Hlídka celou věc zadokumentovala a pro podezření z přestupkového jednání předala příslušnému správním orgánu.