Ceny parkovného se od příštího roku zvýší

Ceny parkovného se od příštího roku zvýší Po mnoha letech, kdy cena parkovacích karet zůstávala na stejné úrovni, dochází od prvního ledna příštího roku ke zvýšení cen parkovného na území Děčína. Nový ceník schválila na svém jednání 6.12.2011 rada města. Ceník vstupuje v platnost 1. ledna příštího roku.

„Ceny parkovného zůstávaly na stejné úrovni mnoho let a nekopírovaly cenový vývoj parkovného v mnoha jiných městech České republiky. Je třeba říci, že nejzásadnějšími změnami projdou parkovací karty, které sice poměrně výrazně podraží, i tak ale zůstanou zdaleka nejvýhodnějším způsobem úhrady parkovného. Jedním z důvodů změny cen parkovacích permanentek je i současný velký nepoměr mezi cenou karet a cenou placenou v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů či SMS. Současně dojde ke zvýšení ceny placené v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů, nově vyjde první půlhodina parkovného na deset korun místo dosavadních pěti. Cena parkovného za jednu započatou hodinu placená v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů nebo SMS zůstává i nadále na dvaceti korunách,“ vysvětlil děčínský primátor František Pelant. Dodal, že primárním cílem zvýšení cen není navýšení příjmů města, ale regulace dopravy v nejzatíženějších oblastech. „Poplatek stanovujeme za účelem organizování dopravy, jak nám umožňuje zákon. A je faktem, že při současné cenové úrovni parkovacích karet začala regulační funkce ustupovat do pozadí, i proto je zvýšení cen potřebné, neboť může motivovat značnou část obyvatel k tomu, aby buď využívali bezplatné parkovací plochy jako parkoviště u nově budované knihovny či plochu u železničního mostu v Děčíně IV, nebo aby ve větší míře využili prostředků městské hromadné dopravy. Parkovací kapacitu v obou centrech města bohužel nelze výrazně navýšit,“ zdůraznil primátor a poznamenal, že během příštího roku lze počítat s rozšířením zpoplatněných parkovacích ploch v lokalitě Děčína I.

Cena parkovací karty vydávaná obyvatelům města do místa jejich bydliště se zvyšuje na 125,- korun měsíčně (1.500,- korun za rok), cena parkovací karty vydávaná podnikatelům do místa podnikání a zaměstnancům do místa zaměstnání vyjde nově na 200,- korun měsíčně (2.400,- korun za rok) a za parkovací kartu pro všechny zpoplatněné úseky na území města zaplatí řidič 325,- korun měsíčně (3.900,- korun za rok).

Nové ceny jsou platné od 1. ledna roku 2012. Prodej i nadále zabezpečuje Městská policie Děčín, která má parkovací systém na starosti. „V tomto roce předprodej skončí zhruba dva dny před koncem roku, neboť bude nutné uzavřít pokladnu,“ doplnil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.