Děti uklízely boletické sídliště

MP Děčín - Děti uklízely boletické sídliště Asistenti prevence kriminality a dobrovolníci zorganizovali v děčínském sídlišti Boletice v minulém týdnu další pokračování úspěšné akce pro děti s názvem „Chceme čisté okolí“. Děti pod vedením asistentů a dobrovolníků soutěži v úklidu nepořádku na sídlišti a podařilo se jim během dne sesbírat mnoho odpadků. V rámci akce asistenti dětem vysvětlovali, proč je nutné udržovat pořádek, jak nakládat s některými typy odpadu, ale i jak se chovat ke svému okolí. Podobná akce se pod vedením asistentů a ve spolupráci s Městskou policií Děčín uskutečnila již počtvrté.