Městská policie Děčín shání vhodné adepty na pozice asistentů prevence kriminality

MP Děčín - Městská policie Děčín shání vhodné adepty na pozice asistentů prevence kriminalityÚspěšný projekt Asistent prevence kriminality, který v Děčíně funguje již třetím rokem a byl v minulosti podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR, bude pokračovat s podporou Evropského sociálního fondu. Ministerstvo vnitra uspělo s individuálním projektem, v rámci kterého budou mzdy asistentů dva roky hrazeny z evropských prostředků.

Asistenti prevence kriminality budou působit kromě Děčína v dalších deseti městech a obcích České republiky. Podle předpokladů začnou asistenti působit na sklonku jara. Výběrové řízení se uskuteční 6. března letošního roku v prostorách Magistrátu města Děčín. Asistenty bude vybírat pětičlenná komise, jejímiž členy budou i zástupci Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Zájemce o práci asistenta prevence kriminality doručí nejpozději tři dny před konáním výběrového řízení dotazník a sepsaný motivační dopis podle stanoveného vzoru. Dotazníky a vzory motivačních dopisů jsou zájemcům k dispozici v sídle Městské policie Děčín na adrese Na Valech 156/6, Děčín IV a jsou také ke stažení na webu magistrátu (www.mmdecin.cz). Zájemce o práci asistenta musí disponovat zejména dostatečnou znalostí prostředí sociálně vyloučené lokality a osobní znalostí jejích obyvatel. Zájemci, které vybere komise, pak absolvují vstupní vzdělávání a zkoušku odborné způsobilosti.

„Asistent prevence kriminality patří k nejúspěšnějším projektům, které jsme realizovali. S přispěním asistentů došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní situace, asistenti sami přispěli k odhalení řady přestupků a původců nepořádků,“ zhodnotil přínos asistentů ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

V případě nejasností s vyplňováním požadovaných dokumentů se mohou zájemci o práci asistentů prevence kriminality obrátit na zástupce ředitele děčínské městské policie Tomáše Pavlíka v sídle městské policie nebo na tel. 412 593 185.