Strážníci vloni více domlouvali, soustředí se hlavně na prevenci

MP Děčín - Strážníci vloni více domlouvali, soustředí se hlavně na prevenciZnačný nárůst počtu vyřešených přestupků, více přestupků vyřešených domluvou, postupný odklon od problematiky dopravy a řada úspěšně realizovaných preventivních projektů. Tak lze ve stručnosti charakterizovat uplynulý rok 2011 z pohledu Městské policie Děčín, která nyní předkládá svou roční zprávu o činnosti orgánům města.

Celkový počet vyřešených přestupků dosáhl v roce 2011 počtu 14 459, což je v porovnání s rokem předešlým nárůst o více než dva a půl tisíce spáchaných skutků. Podle ředitele děčínské městské policie Marcel Horáka je za nárůstem postupně se zvyšující efektivita práce strážníků, významnou roli ale sehrává i zhoršující se bezpečnostní situace v dobách krize. „Čím jsou na tom lidé ekonomicky hůře, tím větší nárůst ve statistikách pozorujeme. Tato souvislost je patrná zejména v oblasti majetkových přestupků, kde evidujeme několikasetprocentní nárůst,“ vysvětlil ředitel Horák. Dodal, že výrazně narostl počet přestupků, které strážníci vyřešili domluvou. Za rok 2011 jich městská policie eviduje 4418. Domluvu tak strážníci použili téměř ve třetině všech případů. „Tento počet jasně ukazuje, že naší prioritou je prevence a nikoli represe za každou cenu. Od toho, abychom plnili rozpočet města pokutami, jak někteří lidé rádi argumentují, tu skutečně nejsme a roční statistika to jen potvrzuje,“ dodal ředitel. Připomněl, že důvodem, proč strážníci evidují i případy vyřešené domluvou, je vytváření databáze přestupků, do které mají strážníci přístup a při řešení přestupku k ní přihlížejí. „Pokud máme u podezřelého záznam, že se už podobného skutku dopustil a byl v minulosti vyřešen domluvou, strážník pak logicky uloží pokutu nebo případně pokutu vyšší, pokud jde o člověka, který páchá přestupky opakovaně,“ řekl ředitel.

Z roční výslednosti je také znát postupný odklon strážníků od problematiky dopravy směrem k oblasti veřejného pořádku a občanského soužití. Přestože dopravní přestupky jsou těmi nejčastěji páchanými, tak tvořily v uplynulém roce jen zhruba polovinu řešených přestupků. „Tento trend jednoznačně podporujeme, není třeba suplovat práci dopravní policie v plné míře. Odklon od dopravy se logicky promítnul do celkové statistiky přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, kde evidujeme výrazný nárůst a to především v určitých rizikových lokalitách. Na ty se bude městská policie zaměřovat především v rámci plánovaných preventivních aktivit,“ uvedl děčínský primátor František Pelant. Připomněl také, že děčínská městská policie patří co do výše průměrné pokuty k těm absolutně nejmírnějším v České republice. „Průměrná výše pokuty se pohybuje v Děčíně na hranici sto sedmdesáti korun. S přihlédnutím k tomu, že bloková pokuta může v některých případech dosáhnout až dvou tisíc korun, musíme strážníky v Děčíně považovat za skutečně velmi mírné,“ dodal primátor. Zdůraznil, že zásadní pro práci strážníků je spolupráce s občany, kterou lze v Děčíně hodnotit na výbornou. Včasné oznámení jakéhokoli podezření z protiprávního jednání je pro efektivní zákrok to nejdůležitější. Ředitel Horák ovšem připomněl, že v řadě případů volí občané nepříliš vhodný nástroj pro oznámení. „Jedná se zejména o e-mailová oznámení. Dozorčí služba často potřebuje od oznamovatele zjistit další podrobnosti, což je v rámci e-mailové komunikace velmi zdlouhavé. Ideální je proto okamžité telefonické oznámení,“ vysvětlil ředitel.

K celkovému počtu vyřešených přestupků je ještě potřeba připočítat jedenáct tisíc oznámení a realizovaných kontrol. Na jednu směnu tak připadá průměrně třicet pět řešených událostí, což je velmi vysoký počet a svědčí to o maximálním vytížení strážníků. „Je třeba počítat s tím, že některá záležitost zabere pár minut a jiná i několik hodin,“ dodal Horák.

Obsáhlou část zprávy o činnosti tvoří kapitola týkající se prevence kriminality. V této oblasti navázala městská policie na úspěšné předcházející roky a pokračovala v projektech Asistent prevence kriminality, Romský mentor a ve vzdělávání strážníků a asistentů. Projekty Asistent prevence kriminality a Romský mentor se řadí k nejúspěšnějším preventivním projektům. Asistenti významně přispívají k zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, podíleli se na vyřešení mnoha přestupků, sami odhalili původce mnoha nepořádků a tím ušetřili městu nemalé peníze, které by bylo nutno vynaložit na úklid. Jejich práce zásadním způsobem ovlivňuje celkovou atmosféru v určitých lokalitách a i díky nim se Děčín nepotýká s takovými problémy, jako např. města na Šluknovsku. Například počet oznámení občanů Boletic klesl díky práci asistentů meziročně o téměř sedmdesát procent. „Tento projekt se budeme určitě snažit zachovat. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra budeme v následujících dvou letech realizovat evropský projekt, v rámci kterého bychom mohli zaměstnat až deset asistentů. Finance se samozřejmě budeme snažit získat i z dalších zdrojů,“ doplnil primátor. Co se týče romského mentora, podle hodnocení Probační a mediační služby jsou právě děčínští mentoři v rámci republiky nejúspěšnější. Romský mentor pracuje s lidmi odsouzenými k alternativním trestům, například obecně prospěšným pracím, s cílem, aby dotyčný podmínky trestu splnil a nemusel nastoupit do vězení. „Jejich intervence byla úspěšná ve více než sedmdesáti procentech případů, což je mimořádný výsledek. Je třeba připomenout, že stát vyjde jeden vězeň denně na více než tisíc korun, mentoři tak ušetřili státu mnoho finančních prostředků. Proto znovu žádáme o dotaci a chceme v tomto projektu dále pokračovat,“ zhodnotil přínos projektu ředitel Horák.

Městská policie Děčín v současné době zaměstnává celkem 51 lidí včetně technickohospodářské pracovnice a obsluhy kamerového systému. Na přímém výkonu služby se podílí 42 strážníků.