Strážníci pokračují s přednáškami na školách

MP Děčín - Strážníci pokračují s přednáškami na školáchV letošním roce Městská policie Děčín opět pokračuje s přednáškami prevence kriminality na děčínských školách. Besedy se žáky základních a středních škol se jako účinná forma prevence osvědčují již několik let. V uplynulém roce preventisté městské policie přednášeli na osmi základních a dvou středních školách. Celkový počet hodin, které strážníci věnovali přednáškám, dosáhl bezmála šesti set.

Přednášky, které městská policie školám nabízí, jsou tematicky rozděleny do několika oblastí. Zejména pro I. stupeň základních škol jsou určena témata dopravní výchovy, úrazů dětí v domácím nebo venkovním prostředí, setkání s nebezpečnými lidmi, ale i v poslední době velmi aktuální nebezpečí sociálních sítí, šikany apod. Žákům na II. stupni jsou určena závažnější témata, která se týkají trestní odpovědnosti, pouliční kriminality, vandalismu, krádeží, loupeží atd. V případě středních škol se přednášky tematicky dotýkají zejména trestní odpovědnosti mladistvých. Přednášky a besedy nemají jen teoretické zaměření, pro studenty středních škol zajišťuje určený strážník např. i kursy sebeobrany pro dívky.

Cílem přednášek je, předat žákům a studentům potřebné informace o trestné činnosti, jejích formách a následcích i nabídnout praktické rady a doporučení, jak se v případě, že se stanou svědkem či obětí trestného činu, zachovat. „Být dostatečně poučen o tom, co mi škodí a vědět, jak na to mohu v budoucnu doplatit a případně zda existuje obrana a jaká, jsou přesně ty informace, které děti a mladiství potřebují. Jde ale i o morální zásady společnosti, které je potřeba žákům a studentům vštěpovat,“ řekla preventistka děčínských strážníků Jitka Máchová. Podle dosavadních ohlasů zástupců škol přednášky účinně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje nežádoucích forem chování dětí a mládeže.

Přednáška na vybrané téma je realizována vždy jednu vyučovací hodinu, v rámci které je dětem ponechán dostatečný prostor pro jejich dotazy. Kromě přednášek zaměřených na děti a mládež zajišťuje městská policie i jednorázové přednáškové akce určené např. seniorům. V závěru loňského roku preventistka městské policie přednášela např. v domech s pečovatelskou službou a klubech pro seniory. Během přednášek senioři dostávali osobní bezpečnostní alarmy, které se podařilo získat díky projektu Ústeckého kraje.

V případě zájmu o přednášku či celý přednáškový cyklus kontaktujte preventistku městské policie Jitku Máchovou na tel. 412 593 193, 412 593 185, e-mail:   jitka.machova@mmdecin.cz