Městská policie rozšiřuje přednáškovou činnost

MP Děčín - Prevenci se děčínští strážníci věnují důkladnějiVíce přednášek zaměřených na prevenci kriminality mládeže na více školách má letos v plánu zorganizovat Městská policie Děčín. Přednáškám se pravidelně věnují dva strážníci, kteří do seznamu navštěvovaných škol ve větší míře zařadí i střední školy a učiliště. Besedy se žáky a studenty škol se jako účinná forma prevence osvědčují již několik let.

V uplynulém roce preventisté městské policie přednášeli na deseti základních a dvou středních školách a také v několika školách mateřských. Celkem strážníci strávili ve třídách kolem pěti set hodin. „Přednášky měla na starosti jedna z našich zaměstnankyň, která časově zvládala přednášky zejména na základních školách i preventivní akce ve školkách. Potřebujeme se ale více zaměřit i na školy střední a na učiliště, proto se přednáškám bude věnovat další strážník,“ vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Přednášky jsou tematicky rozděleny do několika oblastí. Zejména pro I. stupeň základních škol jsou určena témata dopravní výchovy, úrazů dětí v domácím nebo venkovním prostředí, setkání s nebezpečnými lidmi, ale i v poslední době velmi aktuální nebezpečí sociálních sítí, šikany apod. Žákům na II. stupni jsou určena závažnější témata, která se týkají trestní odpovědnosti, pouliční kriminality, vandalismu, krádeží, loupeží atd. V případě středních škol se přednášky tematicky dotýkají zejména trestní odpovědnosti mladistvých. „Záleží vždy na dohodě s vedením dané školy, o jaké téma je aktuálně zájem a v případě potřeby lze sestavit přednášku na míru podle požadavků školy,“ dodal Horák.

Podle ohlasů zástupců škol přednášky účinně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje nežádoucích forem chování dětí a mládeže. Přednáška na vybrané téma zabere zhruba jednu vyučovací hodinu, v rámci které je dětem a studentům ponechán dostatečný prostor pro jejich dotazy. Kromě přednášek zaměřených na děti a mládež zajišťuje městská policie i jednorázové přednáškové akce určené např. seniorům v domech s pečovatelskou službou nebo klubech pro seniory.
V případě zájmu o přednášku či celý přednáškový cyklus kontaktujte preventistku městské policie Jitku Máchovou na tel. 412 593 193, e-mail:   jitka.machova@mmdecin.cz (přednášky pro základní školy a besedy pro školky) nebo Radima Čejku na tel. 412 593 183, e-mail:   radim.cejka@mmdecin.cz (přednášky pro střední školy a učiliště).