Městská policie zvítězila v národním kole Evropské ceny prevence kriminality

MP Děčín - Městská policie zvítězila v národním kole Evropské ceny prevence kriminalityCenu za první místo národního kola Evropské ceny prevence kriminality převzali zástupci děčínské městské policie z rukou 1. náměstek ministra vnitra ČR Jaroslava Hrušky. Základním tématem soutěže byl komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách. Městská policie Děčín uspěla se svým projektem Asistent prevence kriminality.

Cenu za Městskou policii děčín převzal ředitel Marcel Horák. „Cenu vnímám jako potvrzení toho, že asistent prevence kriminality je aktivitou fungující, smysluplnou a potřebnou. S tímto projektem jsme začali již v roce 2009 a to na bázi dobrovolné aktivity samotných obyvatel sociálně vyloučené lokality. V poměrně krátké době asistenti svůj přínos prokázali, což se projevilo v našich statistikách rapidním poklesem stížností obyvatel na problémy v oblasti veřejného pořádku, majetkových deliktů a občanského soužití. Díky Ministerstvu vnitra se podařilo vytvořit pracovní místa asistentů a v této aktivitě úspěšně pokračujeme i v současné době, kdy je projekt hrazen se značným přispěním Evropského sociálního fondu. Důkazem úspěšnosti projektu je i to, že s odstupem dvou let pracovní místa asistentů zřídilo, nebo se na jejich zřízení chystá, již několik desítek měst a obcí,“ uvedl ředitel Marcel Horák.

Náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška při slavnostním předání zdůraznil obrovský přínos preventivních projektů zejména v regionech se značnými sociálními problémy jako v případě severních Čech. Ministerstvo vnitra bude podle jeho slov nadále v maximální míře podporovat, i přes nedostatek finančních prostředků, projekty prevence kriminality samospráv.

Primátor statutárního města Děčín František Pelant doplnil, že působení asistentů prevence kriminality je důležitým doplňkem hlídkové služby městské policie v sociálně vyloučených lokalitách. „Důležité je, že občané roli asistentů přijali a o důvěře lidí svědčí to, že se na ně přímo obracejí s žádostmi o pomoc při řešení jejich situace. Projekt v této podobě by měl skončit za rok, budeme se ale snažit získat prostředky i z jiných zdrojů, abychom fungování asistentů zabezpečili i do budoucna,“ dodal primátor.
Cílem projektu asistent prevence kriminality je jednak zvýšit bezpečnosti a pocit bezpečí obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách, jednak poskytnout cílové skupině potřebné znalosti dovednosti a praxi a zvýšit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. V Děčíně působí v současné době jedenáct asistentů prevence kriminality, kteří se podílejí na dohledu nad veřejným pořádkem na sídlištích v Boleticích, Bynově nebo na Starém Městě.