Ministerstvo podpořilo děčínské projekty milionem korun

MP Děčín - Ministerstvo podpořilo děčínské projekty milionem korunCelkem sedm podpořených projektů a dotace ve výši přesahující jeden milion korun. Takový je výsledek děčínské žádosti o dotaci na projekty prevence kriminality. Žádost projednával v minulém týdnu Republikový výbor pro prevenci kriminality. Žádosti o dotace podalo celkem 126 samospráv, které žádaly o dotaci na téměř čtyři sta projektů. Děčín se stal v rámci celé republiky nejúspěšnějším žadatelem hned po Praze.

„Ze všech měst a obcí ústeckého kraje jsme dosáhli nejlepších výsledků a navázali jsme tak na úspěšný trend posledních let,“ uvedl děčínský primátor František Pelant. Dodal, že spoluúčast města bude na všech projektech činit celkem zhruba dvě stě dvacet tisíc korun.

Nejnákladnějším projektem bude rozšíření městského kamerového dohlížecího systému do lokality Děčín – Bynov. Rozpočet projektu je naplánován na tři sta sedmdesát tisíc korun. Z toho samotný kamerový bod vyjde na zhruba dvě stě tisíc korun, zbývající částka pokryje náklady na zřízení nové optické trasy. „Sídliště Bynov je z našeho dohledového centra poměrně vzdálené, proto tak velké náklady. Při dalším rozšíření kamerového systému v této lokalitě se bude jednat již o podstatně nižší částku,“ vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Kamerový bod bude umístěn na panelovém domě naproti tamní základní škole a bude mít pod dohledem značnou část sídliště v okolí ulice Na Pěšině. Přenosovou trasu budou využívat i další kamery, které budou hlídat tamní základní školu. „Budova a její okolí se často stává terčem vandalů. Město proto zaplatí několik menších kamer, ale přenosová trasa by byla příliš nákladná. Díky dotaci ministerstva vnitra, které trasu zaplatí, tak město výrazně ušetří,“ doplnil Horák.

Pokračovat bude i úspěšný projekt z uplynulých dvou let Romský mentor. V rámci projektu působí vyškolení romští mentoři, jejichž úkolem je motivovat odsouzené k alternativním trestům, aby podmínky trestu splnili a nenastupovali trest odnětí svobody. „Mentoři jsou zatím úspěšní ve více než sedmdesáti procentech intervencí, projekt má proto naší velkou podporu,“ vysvětlil primátor.

Na sociálně vyloučenou lokalitu v Děčíně – Rozbělesích je zaměřen projekt vzdělávání v tamním komunitním centru. Město na projektu spolupracuje s občanským sdružením Cinka, které v lokalitě komunitní centrum provozuje. Peníze město získalo na výpočetní techniku a odměny lektorů. „Vzdělávání se bude týkat např. finanční gramotnosti nebo pracovního poradenství. Komunitní centrum je pro nás důležitou spolupracující institucí. V roce 2011 jsme vznik centra finančně podpořili a ukazuje se, že to byla velmi dobrá investice. Jeho chod proto chceme udržet a dále rozvíjet,“ zdůraznil primátor.

Úspěšné byly, stejně jako v loňském roce, čtyři projekty, které zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o letní rekreačně výchovný tábor a tři víkendové pobyty pro děti. „Jde o osvědčené akce, které odbor sociálních věcí úspěšně zajišťuje každý rok. Náplní těchto projektů nejsou jen výlety a zábava, ale především intenzivní výchovná činnost zaměřená na děti z rizikového prostředí,“ dodal primátor.

Městská policie Děčín bude také pokračovat v projektu Asistent prevence kriminality, jehož podstatou je zapojení příslušníků romské menšiny do dohledu nad veřejným pořádkem v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt, jehož realizátorem je Ministerstvo vnitra ČR, je financován z Evropského sociálního fondu. Již v březnu letošního roku se uskutečnilo výběrové řízení na pozice asistentů, kteří by měli začít pracovat během následujícího měsíce. „Pokud vše dobře dopadne, do pracovního poměru nastoupí deset asistentů a pracovat budou po dobu následujících dvou let. Zkušenosti s nimi jsou pozitivní. Lze konstatovat, že práce asistentů významně přispěla ke zlepšení vzájemného soužití Romů a příslušníků majority a ke zlepšení bezpečnostní situace v lokalitě, kde asistenti působí,“ dodal ředitel Horák. Tato aktivita bude plně hrazena Ministerstvem vnitra ČR, přičemž finanční spoluúčast města je nulová.