Strážníci pomáhají zdravotně znevýhodněným s integrací do společnosti

MP Děčín - Strážníci pomáhají zdravotně znevýhodněným s integrací do společnostiJiž třetí letošní setkání uživatelů sociálních služeb občanského sdružení Jurta s Městkou policií Děčín se uskutečnilo 4. dubna 2012 ve školicích prostorách Jurty. Tímto seriálem je navázáno na loňská setkávání, přičemž spolupráce strážníků s občanským sdružením vznikla z nápadu pracovnice Jurty Petry Tanglové, která pracuje jako sociální pracovnice v sociální službě Podpora samostatného bydlení, která připravuje lidi se zdravotním postižením na budoucí samostatné bydlení, tedy bydlení v nájemním či obdobném bytě v běžné bytové zástavbě s minimální podporou opatrovníka či služby osobní asistence a je určena zejména lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo lidem s duševním onemocněním či kombinovaným postižením.

Cílem spolupráce s městskou policií je osobní kontakt těchto klientů se strážníkem preventistou a následné řešení a vysvětlování různých životních situací, které mohou v životě nastat a mohou pro klienta znamenat potenciální riziko.

„Když jsem do tohoto projektu v loňském roce vstupoval, popravdě řečeno jsem ani netušil, jak složité mohou pro někoho být docela obyčejné činnosti, jako je třeba cesta do zaměstnání. Vlastně to pro mě byla i určitá výzva, neboť drtivá většina preventivních programů je věnována primárně dětem a mládeži bez zdravotního znevýhodnění,“ uvedl preventista děčínské městské policie Jaroslav Rychnovský, který při setkáních klientů Jurty již probral řadu témat, přičemž témata samotná si většinou vyberou sami klienti. „Oni samotní si řeknou, co je nejvíce trápí, čeho se například bojí a s čím si nevědí rady. Naposledy jsme probírali základy zdravovědy, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí spojená s únikem plynu, ale také jsme si popsali různé druhy podvodníků, kteří se pod falešnou identitou snaží vstoupit druhému do obydlí. Nejde samozřejmě o suchou přednášku. Situace sehráváme jako malou divadelní scénku, ze které si klienti spíše něco odnesou. Jde tedy zejména o techniku hraní rolí. O tom, že setkávání s klienty je pro ně přínosem, ostatně svědčí zájem jich samotných“, dodal Rychnovský.

Spolupráci se strážníky si Petra Tanglová z Jurty pochvaluje. „Přesně toto bylo naší snahou. Chtěli jsme zapojit do projektu i někoho jiného, kdo by ze svého pohledu mohl upoutat pozornost lidí, se kterými pracujeme a přenesl tak na ně vlastní profesní zkušenosti z oblasti prevence. Městská policie Děčín nám v tomto vyšla maximálně vstříc,“ zhodnotila dosavadní setkání Petra Tanglová.
Ředitel děčínské městské policie Marcel Horák připomněl, že prevence je pro strážníky dlouhodobě prioritou. Přednáškám a besedám s touto tématikou se věnují již více než deset let. „Věnujeme se zejména základním a středním školám nebo seniorům. Občanské sdružení s tímto zaměřením je i pro nás novou zkušeností a to zkušeností velmi pozitivní. Je i naším zájmem, aby se klienti sdružení co nejlépe začlenili do společnosti a nestávali se snadným cílem lidí s nekalými úmysly,“ dodal Horák.