Ministerstvo vnitra podpořilo děčínské projekty prevence kriminality

MP Děčín - školení asistentů prevence kriminalityDěčínská žádost o dotaci na projekty prevence kriminality byla Republikovým výborem pro prevenci kriminality bez výhrad schválena. Ministerstvo vnitra podpoří dotací celkem sedm projektů. Děčín se tak zařadil v této oblasti mezi nejúspěšnější města v celé České republice. Celková výše dotace, kterou Děčín získal, dosáhla 1.161.000,- Kč.

„Vzhledem k tolikrát medializovaným úsporám a škrtům jsme předpokládali o poznání horší výsledek dotačního řízení. Stoprocentní úspěšnost našich projektů je mimořádný úspěch. V rámci Ústeckého kraje jsme dosáhli jednoznačně nejlepších výsledků, co do výše přidělené dotace a počtu podpořených projektů patří Děčín mezi tři nejúspěšnější města v republice. V oblasti prevence kriminality se můžeme právem řadit ke špičce,“ řekl po vyhlášení výsledků Republikovým výborem pro prevenci kriminality děčínský primátor František Pelant. Dodal, že spoluúčast Děčína bude na všech projektech činit maximálně dvě stě tisíc korun.

Největší část dotace, celkem šest set tisíc korun, je určena na projekt Asistent prevence kriminality, který byl v Děčíně v loňském roce zahájen v rámci Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit. Peníze jsou určeny na mzdy asistentů a pokryjí druhou polovinu letošního roku. „První pololetí jsou mzdy hrazeny díky podpoře děčínského úřadu práce, který od začátku vyjadřuje tomuto projektu výraznou podporu. S odstupem více než jednoho roku lze konstatovat, že práce asistentů významně přispěla ke zlepšení vzájemného soužití Romů a příslušníků majority a ke zlepšení bezpečnostní situace v lokalitě, kde asistenti působí,“ zdůraznil primátor. Přínos asistentů potvrdil i ředitel děčínské městské policie Marcel Horák, podle kterého se asistenti staly nedílnou součástí systému bezpečnosti a vybudovali si za uplynulých dvanáct měsíců potřebný respekt. „O něm svědčí mimo jiné i to, že se na asistenty obracejí samotní obyvatelé boletického a bynovského sídliště a žádají je o pomoc při řešení jejich problémů. Pravidelně jsme občany dotazováni i na to, zda působnost asistentů nerozšíříme i do jiných částí města. Předběžně s tím samozřejmě počítáme,“ vysvětlil ředitel.

Speciálně na romskou komunitu je zaměřen i projekt s názvem Romský mentor, který byl úspěšně realizován již v loňském roce. V rámci projektu působí vyškolení romští mentoři, jejichž úkolem je motivovat odsouzené k alternativním trestům, aby podmínky trestu splnili a nenastupovali trest odnětí svobody. „V loňském roce byli mentoři úspěšní ve více než šedesáti procentech intervencí, proto chceme v projektu pokračovat. V letošním roce už odpadají náklady na vzdělávání, které mentoři absolvovali již vloni a peníze jsou letos určeny výhradně na mzdy,“ vysvětlil primátor.

V seznamu podpořených děčínských projektů je, stejně jako v loňském roce, jedna aktivita zaměřená na další profesní vzdělávání asistentů, strážníků a policistů. Půjde o dva kurzy, které se týkají vyjednávání a mediace a specifik terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách. Obdobný projekt byl realizován v loňském roce a jedním z výstupů byla značná poptávka po dalším vzdělávání v této oblasti. „Tímto projektem poptávce po dalším profesním vzdělávání vycházíme vstříc. Jsem přesvědčen, že nové znalosti a dovednosti přispějí k větší efektivitě práce v rizikových lokalitách našeho města. Podporovat samozřejmě budeme i další formy profesního vzdělávání, např. v oblasti komunikace s veřejností, řízení a tvorby projektů nebo řízení pracovních týmů. Tato oblast je pro nás velkou prioritou. Podporou dalšího profesního vzdělávání naplňujeme i poslední bod děčínské koncepce prevence kriminality,“ zdůraznil primátor.

Úspěšné byly i čtyři projekty, které zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o letní rekreačně výchovný tábor a tři víkendové pobyty pro děti. „Jde o osvědčené akce, které odbor sociálních věcí úspěšně zajišťuje každý rok. Letošní novinkou je víkendový pobyt, který je určen speciálně dívkám, které jsou v péči kurátorů. Nejde samozřejmě jen o pobytovou záležitost a zábavu, ale intenzivní výchovnou činnost zaměřenou na děti z rizikového prostředí, což by se mělo vrátit v podobě pozitivních dopadů na společnost,“ dodal primátor.