Mobilem půjde nově zaplatit i týdenní parkovné

SMS parkování DěčínPo šesti letech používání mobilních plateb parkovného čekají od prvního srpna řidiče menší změny. Nově půjde pomocí mobilu zaplatit více hodin parkovného najednou, což doposud možné nebylo. Změna navíc přinese dva zvýhodněně tarify celodenního a týdenního parkovného.

„Změna je logickým krokem, protože poměr hotovostních a mobilních plateb se postupně obrací ve prospěch bezhotovostních transakcí. Chceme tak poskytnout občanům a návštěvníkům města komfortnější služby a nabídnout zvýhodněné sazby řidičům, kteří potřebují zaparkovat jen na několik dnů. Typicky jde o návštěvníky města. U mobilních plateb je změna relativně snadná, v případě hotovostních plateb je zavedení zvýhodněných sazeb problematičtější, protože automat zpracuje najednou jen omezené množství mincí,“ uvedla primátorka Marie Blažková.

Se změnami tarifů si řidiči budou muset zvyknout na nový tvar  SMS zpráv, prostřednictvím kterých se parkovné platí. Místo dosavadního čísla 902 06 20 budou motoristé používat kratší verzi čísla 902 06. SMS musí být napsána v přesném tvaru, jinak je nákup lístku neplatný. Například řidič, který bude chtít zaparkovat jednu hodinu, pošle na číslo 902 06 SMS ve tvaru „DCP 2U21234 60“. První písmena označují parkování v Děčíně, následuje mezera a číslo registrační nebo poznávací značky vozu bez mezer, následuje další mezera a po ní v číselném vyjádření čas, po který chce řidič parkovat v minutách. Nakoupit lze jednu hodinu (tvar čísla na konci 60), dvě hodiny (tvar čísla 120), tři hodiny (tvar čísla 180) nebo čtyři hodiny (tvar čísla na konci 240). V případě zvýhodněných celodenních plateb se na konci zprávy místo času napíše písmeno „D“ a v případě celotýdenního parkovného písmeno „T“. Hodinová sazba je stejně jako u parkovacích automatů dvacet korun. Zvýhodněný celodenní parkovací lístek vyjde na sto korun a týdenní parkovné na tři sta korun.

Novinkou je možnost nechat si zaslat upozornění na blížící se dobu konce parkovacího lístku. Pokud jej řidič bude chtít využít, napíše ještě na konci tvaru SMS jednu mezeru a písmenko „U“ (např. DCP 2U21234 D U).

Parkovné placené prostřednictvím mobilních plateb i prostřednictvím parkovacích automatů je platné na celém území města na všech zpoplatněných zónách. Řidič tak může volně přejíždět a nemusí si kupovat další parkovací lístky. Případný daňový doklad si pak řidiči mohou sami vytisknout na portálu www.smsparking.mmdecin.cz. Všechny informace týkající se nových tvarů SMS a nového telefonního čísla budou mít řidiči k dispozici i na všech parkovacích automatech.

Návrhy na změny systému SMS plateb vzešly před časem z jednání se zástupci poskytovatelů ubytování v Děčíně. „Zejména pro turisty je systém placeného parkování problematický a občas matoucí. Navíc pokud potřebují zaparkovat na několik dnů, pobyt v Děčíně se jim v případě platby v hotovosti docela prodraží. Proto jsme se rozhodli na tyto podněty zareagovat a přistoupili jsme ke změnám, které jistě využijí i místní řidiči, pokud budou potřebovat zaparkovat jen krátkodobě,“ doplnila náměstkyně děčínské primátorky Hana Cermonová.

Kromě změny mobilních tarifů došlo před několika týdny i ke změnám času, po který musí řidiči parkovné platit. Nové nařízení, které schválila rada města, vypustilo z placené doby soboty a zkrátilo dobu parkování na pracovní dny od 07.00 hod. do 18.00 hod.