Statistika řešených přestupků 18.7.2016 – 24.7.2016

Doprava: 62
Veřejný pořádek: 29
Občanské soužití: 4
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 18
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  4
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 119

Způsob řešení
Domluva: 24
Bloková pokuta: 92
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 47.900,- Kč