Prevenci se děčínští strážníci věnují důkladněji

MP Děčín - Prevenci se děčínští strážníci věnují důkladnějiS novým školním rokem zahájili děčínští strážníci další etapu preventivního programu zaměřeného na žáky základních a středních škol. Kromě přednášek a zajišťování činnosti sportovního klubu strážníci postupně navázali spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi, které s dětmi pracují.

Ještě v průběhu měsíce září začne nové kolo preventivních besed na děčínských základních a středních školách. Přednášky mají na starosti dva strážníci, kteří ročně odučí stovky hodin. „Jde v celkovém součtu zhruba o dvacet škol, se kterými spolupracujeme. Besedy jsou zaměřeny na problematiku kriminality mládeže počínaje majetkovou trestnou činností přes drogovou problematiku až po kriminalitu násilnou, která se stává aktuálním tématem. Je znát, že agresivita lidí obecně stoupá a to i mezi dětmi,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Léty osvědčeným nástrojem prevence je Sportovní klub Městské policie Děčín, jehož chod má na starosti strážník pověřený výcvikem. Klub se zaměřuje především na práci s mládeží do osmnácti let. Klub pracuje zejména s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy. „Chceme ukázat mladým lidem určitý pozitivní vzor a nabídnout alternativu k trávení volného času. O tom, že tato aktivita má smysl, svědčí i to, že nás oslovují samotní rodiče, kteří od někoho získali výborné reference na náš klub a žádají nás, abychom jejich potomka do klubu přijali a jeho chování korigovali,“ vysvětlil trenér klubu a preventista Václav Němeček. Sportovní klub funguje zejména díky velké podpoře města, které preventivní aktivity městské policie podporuje. „Městská policie není jen od toho, aby byla represivní složkou. Důležitá je právě preventivní práce a to zejména práce s dětmi a mládeží. Město Děčín sice řeší řadu problémů, ale i díky kvalitní práci preventistů se nejedná o tak závažné problémy v oblasti bezpečnosti, se kterými se potýkají mnohá města v České republice,“ zdůraznil primátor František Pelant.

Městská policie začala úzce spolupracovat i s kurátory pro mládež, kterým strážníci pomáhají při dohledu v rodinách s dětmi s výraznými výchovnými problémy. Nově strážníci navázali spolupráci s dětským domovem v Tisé, pro který pomáhali organizovat tábor spojený s preventivními přednáškami a s janovským Klubem českých turistů, který organizuje řadu akcí pro děti a mládež.

„Samozřejmě pokračujeme i v kontrolách restaurací a barů, kde jsme v minulosti řešili případy podávání alkoholu mladistvým a zaměřujeme se důrazněji i na herny. Máme poznatky, že se v nich začínají objevovat i děti, což je nepřípustné. V této souvislosti uvítáme užší spolupráci s občany, kteří nám mohou tyto případy kdykoli nahlásit na tísňovou linku,“ dodal Němeček.