Statistika řešených přestupků 1.8.2016 – 7.8.2016

Doprava: 89
Veřejný pořádek: 58
Občanské soužití: 11
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 29
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  5
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 195

Způsob řešení
Domluva: 47
Bloková pokuta: 140
Předáno správnímu orgánu: 4
Předáno Policii ČR : 4

Celková výše uložených pokut: 91.200,- Kč