Statistika řešených přestupků 10.4. – 16.4.2017

Doprava: 113
Veřejný pořádek: 8
Občanské soužití: 8
Přestupky proti majetku: 6
Vyhlášky a nařízení obce: 10
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 145

Způsob řešení
Domluva: 54
Bloková pokuta: 73
Předáno správnímu orgánu: 13
Předáno Policii ČR : 5

Celková výše uložených pokut: 21.900,-