Statistika řešených přestupků 11.7.2016 – 17.7.2016

Doprava: 37
Veřejný pořádek: 19
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 25
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  2
Podezření z trestného činu: 4

Celkem: 90

Způsob řešení
Domluva: 20
Bloková pokuta: 65
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 28.700,- Kč