Statistika řešených přestupků 2.1. – 8.1.2017

Doprava: 46
Veřejný pořádek: 2
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 5
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 55

Způsob řešení
Domluva: 18
Bloková pokuta: 35
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 0

Celková výše uložených pokut: 11.300,- Kč