Statistika řešených přestupků 22.8.2016 – 28.8.2016

Doprava: 80
Veřejný pořádek: 44
Občanské soužití: 5
Přestupky proti majetku: 4
Vyhlášky a nařízení obce: 27
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  0
Podezření z trestného činu: 5

Celkem: 165

Způsob řešení
Domluva: 41
Bloková pokuta: 118
Předáno správnímu orgánu: 1
Předáno Policii ČR : 5

Celková výše uložených pokut: 54.300,- Kč