Statistika řešených přestupků 24.4. – 30.4.2017

Doprava: 82
Veřejný pořádek: 4
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 8
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 103

Způsob řešení
Domluva: 31
Bloková pokuta: 67
Předáno správnímu orgánu: 1
Předáno Policii ČR : 4

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 158

Celková výše uložených pokut: 17.400,-