Statistika řešených přestupků 25.7.2016 – 31.7.2016

Doprava: 42
Veřejný pořádek: 38
Občanské soužití: 8
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 12
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  4
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 109

Způsob řešení
Domluva: 29
Bloková pokuta: 73
Předáno správnímu orgánu: 3
Předáno Policii ČR : 4

Celková výše uložených pokut: 49.600,- Kč