Statistika řešených přestupků 29.8.2016 – 4.9.2016

Doprava: 83
Veřejný pořádek: 43
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 4
Vyhlášky a nařízení obce: 16
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  0
Podezření z trestného činu: 10

Celkem: 158

Způsob řešení
Domluva: 43
Bloková pokuta: 95
Předáno správnímu orgánu: 8
Předáno Policii ČR : 12

Celková výše uložených pokut: 47.700,- Kč